Co dostajemy w cenie najmu?

Oprócz działającej aplikacji z robotem współpracującym dostajemy bez dodatkowych kosztów:
  * wsparcie techniczne,
  * serwis gwarancyjny
  * programowanie i dostosowywanie robota pod nowe projekty,
  * szybkie usuwanie ewentualnych awarii lub robota zastępczego na czas jej usunięcia.