Malowanie

Przy malowaniu bardzo istotne jest precyzyjne prowadzenie narzędzia do podawania lakieru/farby. Nie bez znaczenia są też szkodliwe warunki w jakich się to odbywa . COBOT zaprzęgnięty do pracy przy malowaniu precyzyjnie i ze stałą powtarzalnością naniesie warstwę na malowany element. Wzrośnie zarówno jakość jak i skróci się czas zadania przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników.