Marcoll

Od idei, poprzez koncepcję projektową i montaż, aż po serwis - oferta firmy Marcoll jest komplementarna. Oferta Marcoll z biegiem czasu została wzmocniona potencjałem własnego parku maszynowego i warsztatu. Stopniowo usługi inżynieringu zostały uzupełnione możliwościami jednostkowej, krótko- i średnioseryjnej produkcji zleconej z materiałów własnych lub powierzonych. W efekcie, obecnie Marcoll wspiera klientów poprzez kompleksową obsługę całego procesu produkcji - od fazy konceptualnej, poprzez badawczą do projektowej, a następnie wykonanie i instalację u Klienta, jak również późniejszy serwis lub pomoc w dowolnej fazie realizacji inwestycji.