Na jak długo trzeba się zobowiązać ?

Umowa zawierana z RENCOBOT jest umową na czas nieokreślony! To Ty decydujesz ile będziesz z nami współpracował - możesz zakończyć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.