Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Praca operatora wtryskarek jest często pracą powtarzalną i monotonną. Do takich zastosowań idealnie nadają się COBOTY. Roboty współpracujące z RENTCOBOT można wykorzystać we wszelkich obszarach produkcji tworzyw sztucznych w tym także w zakresie formowania wtryskowego.