Spawanie

Automatyzacja procesów spawania w to:

  • skrócenie czasu procesu
  • zwiększenie tempa produkcji
  • powtarzalna jakość spawów
  • eliminacja ryzyka obrażeń spawacza (zastąpienie cobotem)
  • zakład zyskuje wykwalifikowanego pracownika - spawacz zostaje skierowany do bardziej wymagających projektów