Wynajem COBOTÓW

Wynajem cobotów jest głównym obszarem naszej działalności. Jest to usługa w pełni KOMPLEKSOWA zapewniająca także pełną obsługę "po-wdrożeniową". Działamy według ustalonych kroków w trakcie których klient nie ponosi ŻADNYCH KOSZTÓW aż do momentu wdrożenia - czyli realnych GODZIN pracy COBOTA. Schemat naszego działania czyli 4 KROKI OD WIZYTY DO WDROŻENIA:

 

KROK 1
Wstępna wizyta inicjująca
Nasi specjaliści zidentyfikują obszary w których COBOT może wesprzeć lub zastąpić człowieka w monotonnych , ciężkich lub niebezpiecznych procesach. W tym kroku zbieramy informacje takie jak długość cyklu, wymagania, layout stanowisk a także pobieramy próbki, matryce rysunki. Wykonujemy dokumentację, zdjęcia i  filmy które pomogą nam w dalszej pracy nad danym procesem.

 

KROK 2
POC- Proof of Concept
Wstępny projekt i ocena procesu z robotem.  Nasz zespół na podstawie zebranych materiałów analizuje w jaki sposób wykonać zadanie, co będzie potrzebne w danym procesie. Tworzymy symulacje procesu lub pokazujemy go za pomocą realnej pracy robota. Przedstawiamy wstępny projekt klientowi w celu zapoznania się z naszą wizją realizacji projektu oraz wysłuchania ewentualnych zastrzeżeń jakie może przedstawić nasz klient. Po całkowitej akceptacji i wzajemnym zrozumieniu – podpisujemy umowę określającą nasze dalsze kroki i termin wdrożenia . Zaczynamy zamawiać / gromadzić wymagane wyposażenie które będzie potrzebne przy wykonaniu projektu. Wszystkie koszty z tym związane ponosi RENTCOBOT.

 

KROK 3
Ocena ryzyka
W kroku tym identyfikujemy  wszelkie zagrożenia dla ludzi mogące wystąpić po zdrożeniu do pracy cobota. Przeprowadzamy analizę ryzyka i jeśli zajdzie taka potrzeba minimalizujemy je. Ograniczenie ryzyka może odbywać się zarówno za pomocą oprogramowania – ograniczenie prędkości, siły, momentu, stworzenie „wirtualnych ścian” jak i przez stworzenie dodatkowych kurtyn, bramek, zasłon, czujników itp. Poziom ograniczenia będzie zależeć od czynników, które zidentyfikujemy podczas przeprowadzonej oceny.  Pamiętajmy jednak zachowując rozsądek że używamy robotów współpracujących które z założenia są bezpieczne i były do bezpiecznej  pracy bezpośrednio z ludźmi projektowane!

 

KROK 4
Wdrożenie - instalacja u klienta
Po wyeliminowaniu lub maksymalnym ograniczeniu występowania ryzyka oraz pełnej akceptacji POC przystępujemy do finalnej integracji stanowiska. Po instalacji na tym etapie nasi pracownicy dalej czuwają nad optymalizacją procesu. Wprowadzamy ulepszenia, testy oraz organizujemy  szkolenia pracowników współpracujących z cobotem na danym stanowisku .

 

Wsparcie po wdrożeniowe.
Po tym jak stanowisko już funkcjonuje zapewniamy nieodpłatnie pełne wsparcie w trakcie całego okresu umowy. Wsparcie to dotyczy między innymi: stałej aktualizacji oprogramowania, przeglądów stanu technicznego systemu, wymianę części cobota- a w sytuacjach awaryjnych także wymianę cobota na nowy w ramach tej samej umowy. Wszystko po to aby cobot był zawsze w pełni gotowy do pracy, produktywny a klient zadowolony z naszych usług.